Het Hessische Landesarchief

Victorien groß.jpg

Oranje-Nassau
Victorien van Prins Mauritz van Nassau

Doelstellingen

De drie Hessische Staatsarchieven zijn bewaarplaatsen van documenten, brieven, landkaarten, prenten en foto’s uit het verleden (analoog of digitaal) en vormen het maatschappelijke en administratieve geheugen van het huidige Hessen en de grondgebieden die zich er vroeger hebben bevonden. Sinds de nieuwe tijd bewaren zij archivalia om wettelijke redenen, maar ook om administratieve redenen en in het kader van goed bestuur. Voor iedereen die een gerechtvaardigd belang plausibel verklaart en historisch, genealogisch of persoonlijk onderzoek wil doen zijn de archiefdocumenten beschikbaar.

De zoekdatabase Arcinsys – Drie miljoen archivalia online na te vorsen
ARCINSYS is de online zoekdatabase van de drie Hessische Staatsarchieven die algemeen open is op internet (https://arcinsys.hessen.de
ARCINSYS bevat thans records van 6 miljoen archiefstukken en van 8000 archiefbestanden. En de database groeit voortdurend. U kunt nieuwe toegangen van de betrokken archieven in een paar seconden op internet zoeken, zover er geen wettelijke voorschriften zijn die een openbaarmaking ontzeggen.
Houdt u er rekening mee dat uw bestelling/reservering via ARCINSYS alleen maar kunt behandeld worden als er al uw toegangsaanvraag respectievelijk uw toegangsnummer beschikbaar is.

Wat wordt in een archief bewaard?
Niet alleen geschiedkundigen, maar ook iedereen die geen vakopleiding hebben zijn welkom in de drie Hessische Staatsarchieven. Ertoe worden in het bijzonder privépersonen en leden van privé- en openbare instellingen gerekend die onderzoek willen doen met betrekking tot regio’s, gemeenten, bedrijven of genealogie.
Zelfs als onderzoeksresultaten niet worden gepubliceerd, is er de mogelijkheid om inlichtingen over de geschiedenis van het land of de gemeente door middel van het raadplegen van archiefstukken en de desbetreffende literatuur in te winnen. Bovendien worden autoriteiten en gerichten zoals burgers en burgeressen die bewijzen voor wettige aanspraken zoeken door middel van een beschikbaarstelling van (archief-)documenten ondersteund.
Een overzicht van de bestanden die de archieven bewaren krijgt u ter plekke aan hand van archiefinventarissen. Daarenboven kunt u online in de database ARCINSYS naar informatie zoeken. Een groot aantal toegangen is al online beschikbaar zodat u kunt zien uit welke stukken een archief bestaat.
Als er geen redenen zijn om de openbaarheid van archiefdocumenten te beperken, kunnen zij worden gereproduceerd. Het is nodig dat u het aanvraagformulier voor reproducties die online op deze zijde beschikbaar is invult en bij uw bezoek voorlegt. De kosten die voor reproducties ontstaan vindt u in de tariefregeling.

Het Hessische Hoofdstaatsarchief
Het Hessische Hoofdstaatsarchief te Wiesbaden heeft een tweeledig doel. Als dé centrale bewaarplaats is het zijn taak om archiefbescheiden van de Hessische ministeries zoals iedere instanties, rechtbanken en overheidsinstellingen die voor het hele deelstaat bevoegd zijn te bewaren. Als historisch archief bewaart het Hessische Hoofdstaatsarchief de overlevering van het territorium van het Hertogdom Nassau en van de Landgraafschap Hessen-Homburg. Voor een onderzoek over de geschiedenis van Nederland is bijzonder het archief van het huis Oranje-Nassau te Dillenburg van belang.